KÉPCSARNOK

Az F-ART, a Kék Kocka Kultúr Klub és a Krónikás Festők Társasága alkotásaiból

 

Földvári György pasztelljei, akvarelljei és fotógrafikái

F-ART 2005

A Mozgalom - The Movement

harmadik évezred kezdetén lezárul a magányos tömeg korszaka. Ha nem zárul le, hát lezárjuk. Teszünk róla, hogy talaját veszítse a tizenkilencedik század végén kezdődött és a huszadik században a végletekig fokozódott elidegenedés. Az emberarcú és emberléptékű kultúra emberarcú és emberléptékű társadalmakat kell hogy teremtsen.

A művészet dolga, hogy ezt az emberi arcot megmutassa a világnak; hogy ráébressze az önnön rabszolgáikká vált embereket: a világ értük van. A művészek dolga, hogy tudatára ébresszék a többieket: megtalálják boldogságukat, ha szuverén egyéniségek közösségeként próbálják újjáépíteni az ipari forradalom által szétzilált társadalmakat.

A művészet, amióta az ember kitalálta, a boldogság keresésének eszköze volt, de ez a funkciója a közelmúlt korszakaiban nem volt eléggé nyilvánvaló.

Fedezzük fel újra: keressük bátran, szégyenlős arceltakarás, manírok és színlelt érzelemnélküliség mögé bújás nélkül a művészet eszközeivel a boldogságot.

Az F-ART eredetileg FACE-ART lett volna, Arcművészet; de miközben végiggondoltuk, nagyon sok F-fel kezdődő fogalom kötődött hozzá (lássátok alább), így végül maradt a közös elem: az F.

A Mozgalom megkísérli közös álláspontra hozni azokat a művészeket, akik szerte a világon magukénak vallják ezeket a gondolatokat: alkotásaik magukban hordozzák a boldogságkeresést, az emberarcú világ iránti vágyat. Vágyott világaink valahol összeérnek, egymásba folynak, áthatják egymást: ebből érik lassan az, amit valóságként él át tíz vagy száz évek múlva az emberiség.

Aki ezt olvassa, küldjön egy képet, hogy része legyen egy világméretű F-ART kiállításnak és legalább egy szóval egészítse ki a kiáltványt, amit együtt kell megírnunk.

a Fetish-Art, a Fétisművészet éve. Elsősorban ebből a témakörből váruk alkotásokat, de ne fogd vissza magad! (Írd meg, melyik F ihlette alkotásodat, hátha nem sikerül elsőre kitalálnunk.) Küldj pár sort, esetleg egy képet magadról, hogy az F-Art Lexikonban megjelentethessük!

 

Az F-ek

Hagytam közülük sokat, fordítani, fogalmazni. Bontsuk ki az értelmüket, bennük van a világ. Írj meg egy F-et!

 

Fabulous-Art Mesés művészet. Mesebeli művészet. A hagyományok és a történetek éltetik. Tipikus elbeszélő forma, balladai-mesei kellékekkel. Ízig-vérig romantikus. Még annál is romantikusabb. Hiperromantikus. Szereti, ha a két Grimm forog a sírjában. Andersen meg, mint a ventillátor!

 

Face-Art Arcművészet. Arcok olajban vásznon, bronzban statuetten, fényben fényképen, gipszben lenyomatként, arcok tükörben, képek az arcon, maszkok az arcon, festék az arcon, arc az arcon (csókművészet).

Fact-Art Tényművészet. Na, ezt írja meg valaki más!

Fair-Art Szőke művészet. Témája minden, ami szőke, funkciója a dekoráció, szereti a hosszúlábú nőket, a sárgalombú fákat és az őszi délutánokat.

Its theme all the fair, its function is the decoration, it loves the womens with long legs, the trees with yellow leafs and the autumn afternoons.

Fan-Art Rajongó művészet

 

Far-Art Messzi művészet

Farewell-Art Viszlát művészet. A búcsú művészete. Egy kis halál, egy kis csend, egy kis elválás, egy kis farewell. Hulló levelek, eltépett papírok, ottfelejtett zsebkendők, poros legyezők, megsárgult fotók, elhagyott enteriőrök, valakinek, valaminek a hiánya.

A little death, a little silence, a little farewell. Falling leaves, ripped papers, forgetted touches, dusty cotillions, yellow photos, lonely enterieurs, the somebody’s, something’s miss.

 

Fashion-Art Divatművészet. A dekorativitás mindenek felett. Át-átruccan az alkalmazott művészetek területére. Szereti a nőket ábrázolni, dédelgetni, öltöztetni, vetkőztetni. Színek, formák, trendek, divathullámok éltetik. Nem akar semmi lényegeset mondani, csak egy kicsit szebbé szeretné tenni a világot.

The decorativity over all. Sometimes crossed to the area of the practical arts. It love pictured, delicated, dressed and undressed the women. Its life given the colors, the forms, trends and fashion-waves. No says it nothing important, but want the world gone must beautiful.

Fast-Art Gyorsművészet. A világ megragadása egy pillanat alatt, az évezredeket rabul ejtő pillanat, a pillanat, amely önmagát is rabul ejti. Egy vonal, egy folt, egy katódsugárcsővel írt jel, egy falra vetett árnyék, egy árnyékra vetett fal, egy cetlire dobott üzenet, egy firka a piramis folyosóján, egy krétavonal a tanárnő fenekén impressziók és expresszivitás. Akár az egész világ belefér a Fast-Art egy momentumába: Isten annakidején rettentő gyorsan dolgozott…

Fat-art Dagiművészet. Zsír, szalonna, disznótor, csöpögés. Zabáljuk meg a művészet tárgyát. Hízzál, ögyed az istenét!…

 

Fatal-Art Végzetes művészet. Végzetes tévedések, végzetes nők, végzetes férfiak, végzetes kihívások. A Fátum szele megborzongatja a szemlélőt. (Igyekszünk, hogy a lehető legjobban elrejtsük a ventillátort…)

 

Feast-Art Ünnepi művészet. Ünnepélyes művészet. Az ünnepek művészete. Színek, színek, fények és hangok. Zenélő szobrok, szobrozó zenészek, drapériák és arany, súlyosan omló bíbor kelmék és fenséges boltívek, szertartások, füstök és illatok, süvegek, fátylak, koszorúk. Zászlók és rúdon emelt jelvények. Egyenruhák, frakkok és szmokingok, selyem és brokát szoknyák, ékszerek és ékszerek, feldíszített testek és ünneplőbe öltözött lelkek és vásár és rikító ízléstelenség és visszafogott ízlés és körhinta és vattacukor és mézeskalács és a halál pompája és a szerelem pompája, az esküvő pompája, a születés és az újjászületés misztériuma és szertartások és megint fények és zene és zene…

 

László Ágnes képei a Női történetet illusztrálják, az általa írt monográfiát, amely áttekinti a "második nem" történetét az őskortól a huszadik század végéig.

 

Női történet – a kezdetektől a XX. századig

Diderot, Wollstonecraft Godwin Mary, Gandhi, Lükurgosz, Dumas, ifj,

Tacitus, Engels, Szólon, D Alembert, Montesqieu, Euripidész, Saint-

Simon,Homérosz, Aiszkhülosz, Platon, Jeromos, Aquinói Szent Tamás

Szent Plutarkhosz Cicero Mill, Stuart John Catullus, Püthagorasz, Fallaci,

Oriana, Code Napoleon Mrs. Fawcett, Dame Millicent, Bebel, Aisztotelész,

Woolf, Virginia Adeline, Hitler, Voltaire, Beghe, VII. Gergely pápa,

Tertullianus, Blanqui, Marcus Aurélius, Hérodotosz, Szapphó, VIII. Ince

Pápa, Pankhurst, Emmeline, Mózes, Bonifác, Szent, Pál, Szent, Justinianus,

XII. Pius pápa, Fourier, Olympe Goues, Rousseau, Juvenalis,Marx,

Helvétius, Livingstone, Cellini ,Ágoston, Szent, Lenin, Condorcet,

Lévi-Strauss, Cosmas Prágai

Nők, földművelés, matriarchátus

Boszorkányok pörölye

A nők trónfosztása: patriarchátus

A reneszánsz és a kurtizánok

Az ókori görög nők

A polgárosodástól a felvilágosodásig

Barbárok

Új társadalmi osztály, a munkásnők...

Keresztények és a házasság

A szüfrazsettek

Nőbosszantó előítéletek

Indul a női holocaust

Francia forradalom

A megvalósított női jogok

“...a fehér amerikai, miután cipőpucolásra kárhoztatta a négert, ebből arra következtet, hogy egyébre nem is alkalmas.” ( G. Bernard Shaw )

zárda, inkvizíció: vértanú, egyházi kánon, vérdíj, amazonok, többférjűség,

kékharisnya, szeplőtelen, klimax, szüfrazsett, bordély, ószövetség, pallosjog,

eretnek, ősvallás, boszorkányégetés, polgárjog, germánok, római jog, lovag,

hetéra, mágia, feminizmus, nagycsalád, eredendő bűn, néprajzkutatás, cölibátus

SZEMELVÉNYEK A NŐI TÖRTÉNETBŐL

 

 

“Amikor a földet nem hívták földnek, hanem a világ köldökének, és az eget nem égnek nevezték, hanem a föld ernyőjének, és a föld kicsi volt, mint egy tálca, és az ég kicsi volt, mint a Nap árnyéka, akkor a férfi rabszolga volt és a nő a gazdája. Aztán a földet elnevezték Földnek és az eget Égnek, és a nő egyenlővé tette a férfit. De a föld még mindig a nőé: mint a gyerek és a hozomány, amit a férfi hoz.”

A nő a tétlenség, a különbözés, a zűrzavar. “A jó princípiuma teremtette a rendet, a fényt, a férfit, a rossz princípiuma a káoszt, a sötétséget és a nőt” - mondja Püthagorasz. Manu törvényei szerint a nő alantas lény, tehát rabszolgaként kell vele bánni. Mózes III. könyve az igavonó barommal helyezi egy sorba az asszonyi állatot. Szólón törvényei a legelemibb jogokat is megtagadják tőle. A római jog gyámság alá helyezi, és “balgá”-nak bélyegzi. Az egyházi kánon a “Sátán Kapujá”-nak nevezi. A Korán a legmélyebb megvetéssel sújtja.

Lükurgosz butaságnak bélyegezte más népek házassági törvényeit: “Kancáik részére a legjobb méneket válogatják ki s ezáltal remek csikókra tesznek szert, - ellenben az asszonyt bezárják a házba s a legnagyobb gonddal ügyelnek rá, hogy a gyermeknek ne lehessen más apja, mint a férj, ámbátor már roskatag, beteg, vagy éppenséggel hülye.”

 

 

 

Laki Anita komputergrafikái

A fiatal alkotó különös, a nonfiguratív és a figurativitás határán mozgó képeivel a lélek ismeretlen mélységeit kutatja. A nagyméretű képek dekoratív díszei lehetnek társalgóknak, nappaliknak, tárgyalóknak, auláknak és reprezentatív irodahelyiségeknek.

 

F-Art (folytatás)

Feel-Art Érző művészet.

Female-Art Nőnemű művészet.

Ferry-Art Komp-művészet. Két part között a legrövidebb út. Mások megértése, hogy ők is megértsenek minket.

 

Fetish-Art Fétisművészet. Alkotások mint fétisek, talizmánok, rontástól óvó tárgyak, alkotások mint az imádat tárgyai, természetfeletti erővel rendelkező tárgyak, primitív és rafinált tárgyak, a vágy titokzatos tárgyai, ősi és modern kultuszok kifejezői, tárgyak egy másik világból.

Fiction-Art Képzeletművészet. Ebben a műfajban a legtöbb alkotás nem jut tovább a gondolatnál. Ha a fikció mégis testet ölt, pompázatos színekben és formákban bomlik ki a képzeletvilág, kivirágzik a fantázia és elsápad előtte a szürke valóság.

 

Fierce-Art Kegyetlen művészet.

 

Fiesta-Art Fiesta-művészet. A mediterrán ünnepek tomboló, színes világa, bőgő bikák és tomboló torerók, porba ömlő vér és flamenco, fáklyák, tűzijáték, tengeren csillámló fények és zene, és tánc hajnalig és tovább.

 

Fig-Art Fityisz-művészet.

Fight-Art Küzdő művészet. A Struggle for Life lenyomata papíron, vásznon és képernyőn, kőben, bronzban, fában és lelkekben; az ösztönök és az értelem küzdelme, a harcra készülő hősök hősi pózainak megörökítése, és a halál és gyász képei.

 

Figure-Art Figuraművészet.

 

File-Art Dossziéművészet.

 

Film-Art Hártyaművészet.

 

 

Final-Art Végső művészet. A kvintesszencia. Minden, ami a világból végső tanulságként leszűrhető. Művészet a világ végén. A művészet, ami utánunk talán megmarad.

 

Find-Art Találós művészet.

 

Fine-Art Szép művészet.

 

Finger-Art Ujjművészet.

 

Fire-Art Tűzművészet.

Fire-Fly-Art Szentjánosbogár-művészet. Sötétben kóválygó kicsiny lámpásként derengő fénnyel világítja be a tér kicsiny szegleteit, határozatlan körvonalú virágok között nyári éjszakákon libbenő kicsiny, fényes élet, amely belefakul a fakó világba, ha felkel mindent elöntő, kegyetlen fényével a nap.

 

First-Art Első művészet.

 

Fit-Art Egészségművészet.

 

Fizz-Art Pezsgő művészet.

 

Flag-Art Zászlóművészet

 

Flash-Art Villámművészet. Csiricsáré művészet.

 

Flavour-Art Ízművészet. Illatművészet.

 

Flight-Art Menekülő művészet.

 

Float-Art Sodródó művészet.

 

 

http:// www.kimmel.lapok.hu http:// www.mesemondo.lapok.hu http:// www.bluecube.lapok.hu